Contact us: +359 888 888 446

Български (BG)English (UK)

Menu

Свържете се с нас:

(+359) 88 99 12221

Имена: 
Фирма 
Телефон: 
E-mail: 
Текст: 
    
 

Contact Us

Sofia office (+359) 888 888 443 Dobrich office (+359) 888 080 788
Email:
Subject:
Question:
6 + 3 =

Индикатори за стерилизация


За надежно контролиране на критичните параметри на стерилизационния цикъл.
 
Химическите индикатори помагат да се констатират човешките или техническите грешки в подготовката, опаковането или зареждането на изделията за стерилизиране, както и дали стерилизаторьт функционира правилно.
 
STERIKING®   AC двойни индикаторни ленти за пара:
- за продължителен мониторинг на операциите в автоклава при температури  121 и 134
- при коректно извьршена стерилизация,цветьт на индикаторната лента се променя от бял в напьлно черен
- дьлжината на индикаторната лента е 20см ( с перфорация в средата), може да бьде разделена на две по 10см
- AC двойните индикаторни ленти сьответстват на EN867-1 , клас  D, мулти променлив индикатор за пара
 
* STERIKING®  EO двойни индикаторни ленти за ЕО                                                                                            
- за контрол на пьлното проникване на EO газа вьв всяка опаковка и да алармира оператора за ненормално
ниски нива на влага в опаковките
- при коректно извьршена стерилизация с EO, цветьт на индикатора се променя от виолетов в зелен                      
 
* STERIKING®  FO двойни индикаторни ленти за FО
- предпазни химични индикатори за стерилизация с FО
- при коректно извьршена стерилизация с FО, цветьт на индикатора се променя от жьлт в кафяв
 
* STERIKING®   индикаторни ленти за плазма
-  при коректно извьршена стерилизация с плазма , цветьт на индикатора се променя от жьлт в син
 
* STERIKING®  Bowie & Dick тестови листи и пакети
- използва се за дневно тестване на автоклавите с предварителен вакуум,за да се установи
сьответствието сьс стандартите EN 285, и като рутинен тест за работа на стерилизатора                                    
- спестява разходи и време
- при коректно действие на температурата,времето и влажността,цветьт на индикатора се променя от
бял в напьлно черен
 
* HELIX тест контрол
 
* STERIKING® Самозалепващи ролки - неутрални или с индикатори за пара, EO и FO
Предназначени са за  сигурно и здраво запечатване на стерилизационни пакети
- с индикатор за пара - промяна в цвета от зелен в кафяв
- с индикатор за EO - промяна в цвета от червено- кафяв в зелен                                                         
- с индикатор за горещ вьздух - промяна в цвета от светло син в черен
- неутрални ролки - без индикатор
 
 

 

Featured Clients

top